ကုန္စုံဆုိင္ထဲမွာ “က်င္ႀကီးစြန္႔ၿပီး”၊ လူမျမင္ေအာင္ ေရခဲေသတၱေအာက္ကုိ ကန္ထည့္တဲ့ သူ

သဲျဖဴကုန္း ေျမျပိဳမႈမွ ေသဆုံးသူမ်ားအတြက္ အကြ်တ္အလြတ္ ေကြ်းပြဲအျပီး ျမင္ရသည္႔ ျမင္ကြင္းမ်ား …။

Alphard ယာဥ္တစ္စီး အျမန္လမ္းမွာ မီးေလာင္

ေဒၚနယ္ထရမ့္ပုံ စိတ္ၾကြေဆးျပား

ကြတ္ခိုင္နဲ့ နမ့္ခမ္းအနီးမွာ တိုက္ပြဲေတြဆက္ျဖစ္ေန ေဒသခံတခ်ို့ပိတ္မိေန

ေက်ာင္းသူႏွစ္ဦးစီးလာေသာဆိုင္ကယ္ကို အမ်ိဳးသားတစ္ဦး စီးလာေသာ ဆိုင္ကယ္မွ ေဘးခ်င္းခ်ိတ္မိျပီး ေမာင္းေျပး

လားရိႈး မိုင္းယန္း ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္းနဲ႔ဇနီး ပစ္ခတ္ခံရလို႔ ေသဆံုး

မိေက်ာင္းအသိုက္ ေတြ႕ရွိသျဖင္​့သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈ

ကုန္စုံဆုိင္ထဲမွာ “က်င္ႀကီးစြန္႔ၿပီး”၊ လူမျမင္ေအာင္ ေရခဲေသတၱေအာက္ကုိ ကန္ထည့္တဲ့ သူ

သဲျဖဴကုန္း ေျမျပိဳမႈမွ ေသဆုံးသူမ်ားအတြက္ အကြ်တ္အလြတ္ ေကြ်းပြဲအျပီး ျမင္ရသည္႔ ျမင္ကြင္းမ်ား …။

Alphard ယာဥ္တစ္စီး အျမန္လမ္းမွာ မီးေလာင္

ေဒၚနယ္ထရမ့္ပုံ စိတ္ၾကြေဆးျပား

ကြတ္ခိုင္နဲ့ နမ့္ခမ္းအနီးမွာ တိုက္ပြဲေတြဆက္ျဖစ္ေန ေဒသခံတခ်ို့ပိတ္မိေန

ေက်ာင္းသူႏွစ္ဦးစီးလာေသာဆိုင္ကယ္ကို အမ်ိဳးသားတစ္ဦး စီးလာေသာ ဆိုင္ကယ္မွ ေဘးခ်င္းခ်ိတ္မိျပီး ေမာင္းေျပး

လားရိႈး မိုင္းယန္း ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္းနဲ႔ဇနီး ပစ္ခတ္ခံရလို႔ ေသဆံုး

မိေက်ာင္းအသိုက္ ေတြ႕ရွိသျဖင္​့သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈ